Stormaktstiden, SMB, Bo Knarrström

Kontakta oss

Nyehtsbrevet Stormaktstid.nu är ett samarbete mellan Bo Knarrström och Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, SMB.

Så här kontaktar du Bo Knarrström

Så här kontaktar du Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, SMB


SMB – Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Telefon: 0411-555 320. Telefax: 0411-555 420. E-post: info@smb.nu