Stormaktstiden, SMB, Bo Knarrström

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) är Sveriges största intresseforum för militärhistoria. Målsättningen är att värna det militärhistoriska kulturarvet och att verka försvarsfrämjande. Hos SMB hittar du enbart böcker med militär-/historisk anknytning, inget annat.

SMB är en intresseklubb som drivs av stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Denna har till syfte att öka kunskapen om det militära kulturarvet i allmänhet och förståelsen för behovet av ett svenskt försvar i synnerhet. Detta sker främst genom att främja spridningen av litteratur inom militaria och militärhistoria.

Ett fantastiskt urval

Här hittar du den bästa militärhistoria som finns att tillgå, både de mer kända böckerna och egenproducerade specialböcker:

Oslagbar medlemsservice!

Flickorna på vår medlemsservice i Skurup handlägger allt som har med medlemsfrågor och köp att göra, utan invändningar eller diskussioner. När du kontaktar vår medlemsservice kan du vara säker på en sak - det blir inget tjafs, inga diskussioner och inga undanflykter. Har vi gjort fel så ska det rättas till. Och om inte vi har gjort fel, så rättar vi även till de fel som andra har gjort!

Det är du som ger order!

I intresseklubben SMB har medlemmarna inflytande över vad som erbjuds. Här är det medlemmen som har högst grad och den som ger order!

Exklusiv klubb för militärhistoriskt intresserade!

SMB är en klubb för, med och av militärhistoriska entusiaster. Vi har böcker om allt - från antiken och stormaktstiden till världskrigen och teknikutvecklingen. Det du inte får reda på om militärhistoria genom SMB är inte värt att veta!

Här hittar du SMB:s hemsida: www.smb.nu


SMB – Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Telefon: 0411-555 320. Telefax: 0411-555 420. E-post: info@smb.nu